X
Juridischboek.nl maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken

Een inventarisatie​

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken
Verkooppositie: #6189
Boek, gebonden / 162 blz.
Nederlandstalig
ISBN-13: 9789086920211
Onze prijs: € 15,00
Nu voor: € 9,95
Vandaag voor 21:00 uur besteld,
morgen in huis.
Actieprijs geldig vanaf 03-04-2014
9789086920211
Ik heb dit boek al

Samenvatting van 'Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken'

De behoefte aan online beschikbare informatie uit collecties van bibliotheken en archieven is groeiende. In het huidige internettijdperk streeft men een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek na, waarin men alle benodigde informatie – vanachter de pc op het werk of thuis – kan vinden. Er is dus een toenemend maatschappelijk belang gemoeid met de digitale ontsluiting van historische film-, kranten-, beeld- en geluidsarchieven.

De beschikbaarstelling van erfgoedcollecties wordt gestimuleerd door de overheid en de Europese Commissie. Om dit te bewerkstelligen is momenteel in de erfgoedsector een aantal grootschalige digitaliseringsoperaties gaande. De daarvoor benodigde auteursrechten kunnen
daarbij echter een knelpunt vormen. Immers, voor elk auteursrechtelijk beschermd werk afzonderlijk moet toestemming worden gevraagd aan de rechthebbende(n) voor het maken van een digitale kopie en voor de openbaarmaking via internet.

Maar wat als de rechthebbende onbekend is of niet meer kan worden opgespoord? Men spreekt dan van een 'verweesd werk' en exploitatie ervan zal achterwege moeten blijven. Dat valt vaak te betreuren, omdat het werk van cultureel of historisch belang kan zijn. Om die reden wordt in de culturele erfgoedsector naarstig naar oplossingen gezocht voor dit probleem.

Dit boek behelst een inventarisatie van bestaande of voorgestelde wettelijke regelingen en/of praktische oplossingen in diverse landen (Canada, Engeland, Duitsland, Verenigde Staten, Zweden en Frankrijk). Het boek is een weergave van het onderzoek dat het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft verricht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

1. Inleiding
1.1 Introductie en aanleiding onderzoek
1.2 Begripsbepaling
1.3 Afbakening onderzoek en probleemstelling
1.4 Onderzoeksmethode en plan van aanpak

2. Toekenning licenties door publiekrechtelijk orgaan – Canada
2.1 Inleiding
2.2 Regelgeving
2.3 Praktijkcasus grootschalige digitaliseringsoperatie
2.4 Conformiteit met internationale verplichtingen
2.5 Resumé

3. Specifieke wettelijke exceptie – Engeland
3.1 Inleiding
3.2 Regelgeving
3.3 Voorstel BSAC: wettelijke exceptie voor verweesde werken
3.4 Overige voorwaarden voor gebruik onder de exceptie
3.5 Conformiteit met internationale verplichtingen
3.6 Resumé

4. Specifieke wettelijke exceptie – Duitsland
4.1 Inleiding
4.2 Regelgeving
4.3 Initiatief Aktionsbündnisse 'Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft'
4.4 Conformiteit met internationale verplichtingen
4.5 Resumé

5. Aansprakelijkheidsbeperking – Verenigde Staten
5.1 Inleiding
5.2 Regelgeving
5.3 Beperking aansprakelijkheid
5.4 Conformiteit met internationale verplichtingen
5.5 Resumé

6. Systeem van Extended collective licensing – Zweden
6.1 Inleiding
6.2 Werken en ratio
6.3 Conformiteit met internationale verplichtingen
6.4 ECL en verweesde werken met digitaliseringsprojecten
6.5 Resumé

7. Voorstel voor een systeem op basis van verplichte vertegenwoordiging – Frankrijk
7.1 Inleiding
7.2 Voorstel voor geschreven werken en afbeeldingen: collectief beheer
7.3 Toepassing van bestaande regelgeving
7.4 Het Institut National de l'Audiovisuel en collectieve exploitatieovereenkomsten
7.5 Resumé

8. Afronding
8.1 Inleiding
8.2 Het vereiste van een redelijke zoektocht
8.3 Beoordeling van het gebruik
8.4 Ongepubliceerde werken
8.5 Voorwaarden aan het gebruik
8.6 Licentievergoeding
8.7 De rechthebbende die alsnog bekend wordt
8.8 Kosten
8.9 Conformiteit met internationaal auteursrecht
8.10 Extended Collective Licensing
8.11 Conclusie: naar een oplossing?

Bijlagen
A. Literatuurlijst en bibliografie
B. Questionnaires

Lezersrecensies

Er zijn nog geen lezers die een reactie gegeven hebben op dit boek.

Geef de titel van uw lezersrecensie

Uw lezersrecensie

Uw waardering

(Slecht)
(Matig)
(Voldoende)
(Goed)
(Zeer goed)
Aanbevolen bij dit boek...
Industriële eigendom: Deel 1
Huydecoper, Kooij, Nispen, Cohen Jehoram
Merken en satire
Langeveld
Meer aanbevelingen...
Pagina 1 van 6
Aanbevolen bij dit boek ...